Moet ik MPLS vervangen? (Zo ja – met wat?)

Elke grote verstoring begint met een verplaatsing van het “beproefde en ware”. De cloud verdrong virtualisatie, die de serverindustrie ontwrichtte. Backbones zijn niet anders.

Deze whitepaper beschrijft hoe SASE-platforms hetzelfde niveau van consistentie en voorspelbaarheid bieden als MPLS. Daarnaast biedt SASE ingebouwde geavanceerde beveiliging, alomtegenwoordige dekking en ondersteuning voor cloud, SaaS en mobiliteit.

Download dit whitepaper om het antwoord te vinden op de vraag of u uw MPLS moet vervangen.

NL-Form: MPLS or SASE