Als het gaat om het evalueren van de kwaliteit van uw geleverde dienst of een internet lijn, dan is deze gebaseerd op de uptime of “beschikbaarheid”. Internet uptime wordt berekend door de tijd dat uw Service beschikbaar is te delen door de totale tijd in een bepaalde periode, weergegeven als een percentage. De beschikbaarheid wordt maandelijks gemeten.

Wat heeft impact op internet uptime?

 

Wat heeft impact op internet uptime

Welke factoren kunnen de uptime beïnvloeden?

Bij berekening van de uptime worden onvoorziene en/of niet beheersbare factoren uitgesloten van de berekening van uptime, waaronder:

  • Gelijktijdig uitvallen van één of meer internationale onderzeese kabelsystemen
  • Als uw stroomvoorziening niet stabiel is of als er geen back-up is (zoals UPS, spanningsstabilisatoren of bliksembeveiliging) en er geen veiligheidsmaatregelen zijn tegen diefstal en schade
  • Alle apparatuur of software die eigendom is van of wordt geleverd door u of de eindklant
  • Gepland en noodonderhoud
  • In geval van overmacht (force majeur) of als er lokale wetten, gewoonten of voorschriften zijn die dit in de weg staan
  • Als u de leverancier, zoals @IPknowledge, of zijn lokale leveranciers, geen toegang geeft tot een locatie of de apparatuur of faciliteiten biedt die nodig zijn om een servicestoring op te lossen
  • Als u vertraging veroorzaakt bij het oplossen van een incident tijdens een servicestoring.

Houd rekening met deze factoren die van invloed kunnen zijn op de uptime van uw internettoegang om de kwaliteit van uw internet lijn te waarborgen.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *