4 aandachtspunten voor maakindustrieën in 2021

4 aandachtspunten voor maakindustrieën in 2021

Hoe wendbaar zijn maakindustrieën, producenten en fabrikanten? Wellicht niet de meest positieve vraag om 2021 mee te starten, maar in 2020 zagen wij dat er in wereldwijde supply chains behoorlijke ‘kinken in de kabel’ zaten. Daarom een frisse start van het nieuwe jaar met deze 4 aandachtspunten voor een industrietak waarin we ons steeds vaker begeven.

Aandachtspunt 1: Zichtbaarheid binnen het volledige maakproces

Maakindustrieën zijn afhankelijk van grondstoffen en deelcomponenten die vanuit de hele wereld komen. Een groot gedeelte van de productie of halffabricaten komt uit lagelonenlanden, in veel gevallen uit Azië. Door het coronavirus konden zwakke schakels, die niet op tijd konden leveren, van grote invloed zijn op het maakproces. Producties vielen soms geheel of gedeeltelijk stil. Maar was het altijd duidelijk waar het probleem zich voordeed en kreeg men de meest actuele informatie onder ogen?

Aandachtspunt 2: Kostenbesparingen realiseren

Binnen de maakindustrie is sprake van veel overnames. Het gevolg is dat het beheer van internationale infrastructuren en systemen complex en kostbaar wordt. Voor een klant in de maakindustrie, Low & Bonar, realiseerden wij een besparing van circa 30% ten opzichte van een eerdere traditionele internationale WAN omgeving. In een volgende blog zullen we hier uitgebreid op ingaan.

Aandachtspunt 3: Sneller kunnen inspelen op fluctuaties in de klantvraag

Een pandemie betekent dat maakindustrieën zich razendsnel moeten kunnen aanpassen aan een wisselende klantvraag. Voorraden en grondstoffen moeten er op tijd zijn, maar tegelijkertijd is de uitdaging om verouderde voorraden van bijvoorbeeld halffabricaten te voorkomen die het eindproduct nooit halen. Productlevenscyclussen worden immers steeds korter. Het hebben van klantdata is daarom cruciaal. Het positieve is dat er steeds meer zicht komt op de actuele klantvraag als consumenten rechtstreeks online bij fabrikanten gaan afnemen en producten op maat kunnen laten maken.

Aandachtspunt 4: Flexibele monitoring van productiemiddelen en onderaannemers

In veel gevallen blijkt dat er in de productieketen nog onvoldoende digitale middelen benut worden, bijvoorbeeld preventief onderhoud met behulp van sensoren en kunstmatige intelligentie. Maar ook voor borging van kwaliteit, het logistieke proces, of de geheimhouding van een nieuw product of innovatie over de gehele keten. In de meest ultieme situatie zou een plantmanager, productiemedewerker, ontwerper, CIO of onderaannemer zelfs op de thuiswerkplek op zijn smartphone toegang moeten hebben tot de relevante gegevens. Wordt het mogelijk om het productieproces volledig op afstand te monitoren?

Wat hebben deze 4 aandachtspunten met elkaar gemeen?

Het antwoord is: Betrouwbare en betaalbare internationale verbindingen. Snel en beveiligd datatransport is nodig voor alle applicaties binnen de supply chain. Natuurlijk is daar een digitale strategie voor nodig en een nieuwe rol voor de IT afdeling. Daarnaast kunnen fluctuaties in de klantvraag op tijd geanalyseerd worden, waardoor onnodige voorraadvorming beperkt wordt. Nog belangrijker in de maakindustrie is dat betrouwbare verbindingen ervoor zorgen dat stilstand van productiemiddelen voorkomen kan worden.

Zonder betrouwbare internationale verbindingen is wendbaar zijn een utopie, leveren ERP systemen foutieve of ontbrekende data op, kunnen klanten niet zorgeloos bestellen en blijft kunstmatige intelligentie slechts een belofte.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://nativewptheme.net/thirty_seventh/wp-content/uploads/2017/04/bg-slider.png);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}